Kurumsal Bilgiler

İKA YAPI

2007 Yılından bu yana sizler için çalışıyoruz.

Gaziantep'te Sizler İçin Lüks ve Modern Yaşam Alanları İnşa Ediyoruz.
Gaziantep'in İbrahimli, Akkent, Kavaklık, Yamaçtepe, Burç, ve Beylerbeyi gibi bir çok bölgesinde sizler için lüks ve modern çizgiler ile bir çok yapı inşa ettik. Önceliğimiz sizlerin emniyeti dedik ve ekonomi ile estetiği birleştirerek sizleri yeni yaşam alanlarınıza kavuşturduk.

2007 yılından bu yana bizlere verdiğiniz güven ile yolumuza devam ediyoruz.

Sadece Konut Sektörü ile Yetinmedik. Sanayi Şehri Olan Gaziantep'te Bir Çok Markanın Fabrika, Depo Gibi Endüstriyel Projelerinin Yapımınıda Üstlendik. Markalarımızın İhtiyaçlarına Uygun Yapıları Yine Ekonomi ve Emniyetten Ödün Vermeden İnşa Ederek Hayata Geçirdik.
İKA YAPI

Kalite Anlayışımız

Şirketimizin temel kalite stratejisi, Dünya’ da hızla gelişen teknolojiye paralel olarak artan kaliteli hizmet standartları ve serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi ön plana çıkararak ulusal ve uluslararası piyasada rekabet edebilecek bir kuruluş haline gelmektir.

Şirketimizin her kademesinde görev yapan tüm personeli ile birlikte oluşturduğu yönetim sisteminin hedefi, belirlenen politika ve stratejiler doğrultusunda sürekli gelişime açık dinamik bir yapıya kavuşmaktır.

Sosyal Sorumluluk

Tüm çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimize eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak, İş Güvenliği ve Çevre konularında sürekli iyileşmeyi hedefliyoruz,

Projelerimizi uygularken, doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirmek, toprak, hava, su kirlenmesini önlemek ve geri kazanımı arttırmak için gerekli tedbirleri alıyoruz,

Yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenleme ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına eksiksiz uyuyoruz,

İş Güvenliği ve Çevre alanındaki teknolojik gelişmeleri takip ederek, tüm faaliyetlerinde en güvenli ve çevre ile en uyumlu teknolojiyi kullanmaya çalışarak, sürekli gelişim sağlıyoruz,

İş ve Çevre kazalarının önlenebileceğine inanarak, tüm çalışanların aktif katılımı ve riskleri kaynağında yok etmek suretiyle ‘ sıfır iş kazası ve meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya çalışıyoruz.
Choose Your Color
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
Purchase now $17